Fundația pentru Parteneriat

Ecoturism

ECOTURISM

"Întărirea parteneriatelor pentru Consevarea Naturii şi Turism în România"a fost un program de finanţare şi de dezvoltarea capacităţilor, care a urmărit stimularea dezvoltării şi promovarea ecoturismului în România prin sprijinirea unor iniţiative durabile. Programul a fost implementat în parteneriat cu Asociaţia de Ecoturism din România.
Scopul programului a fost promovarea conceptului şi dezvoltării ecoturismului pentru suportul conservării naturii şi a comunităţilor locale.

Obiectivele Programului:

1. Creşterea capacităţii administratorilor de arii protejate şi/sau a organizaţiilor ce derulează proiecte de conservare a naturii, de a valorifica prin ecoturism capitalul natural şi tradiţiile ce respectă natura;
2. Sprijinirea societăţilor comerciale implicate în activităţi de turism în a dezvolta programe şi produse de ecoturism având ca bază capitalul natural şi tradiţiile ce respectă natura;
3. Sprijinirea parteneriatelor între societătile comerciale implicate în activităţi de turism şi administratorii de arii protejate şi/sau organizaţii ce derulează proiecte de conservare a naturii în vederea dezvoltării şi derulării de programe de ecoturism.
4. Creşterea nivelului de înţelegere şi aplicare a conceptului de ecoturism în rândul partenerilor implicaţi în dezvoltarea şi promovarea produselor ecoturistice.

Prin intermediul programului au fost finanţate 15 proiecte în valoare de peste 250.000 RON. Un alt aspect foarte important este și faptul că în cadrul programului a fost elaborat sistemul de certificare în ecoturism de către Asociaţia de Ecoturism din România.