Fundația pentru Parteneriat

Eco-business

ECO BUSINESS - "Tot ceea ce este biologic corect, este şi economic avantajos"

Programul "Eco Business" a fost lansat de Fundația pentru Parteneriat în anul 2001, cu ajutorul unor specialiști din Marea Briatnie (Groundwork UK).

Scopul programului a fost de a contribui la regenerarea economică durabilă în România. În cadrul programului s-a oferit asistență întreprinderilor mici și mijlocii din România care au dorit să-și îmbunătățească tehnologiile pentru a avea un impact mai redus asupra mediului. Înființarea unui centru de informare pe probleme de mediu și a unui club Eco Business pentru IMM-uri au fost de asemenea obiective importante ale acestui program.

Pe parcursul celor șase ani de funcționare (2001-2006) programul "Eco Business" a înregistrat reușite remarcabile după cum urmează:

• 2 sondaje despre atitudinea IMM-urilor faţă de activităţile de protecţia mediului şi necesitatea programului "Eco Business",
• Cluburi Eco Business în Miercurea Ciuc, Cluj Napoca şi Baia Mare cu 74 de membri,
• 67 seminarii, 3 întâlniri de Club şi 15 seri de Club, 1725 participanţi, 115 lectori invitaţi,
• Buletine trimestriale bilingve (10 ediții),
• 408 buletine electronice - Actualităţi Eco Business,
• Traininguri pentru echipă,
• Acordarea premiului Eco Business 2002-2003-2004,
• Editare Ghid al Managementului de Mediu,
• Înregistrarea mărcii Eco Business la OSIM,
• 6 IMM-uri au demarat introducerea sistemelor de management de mediu ISO 14001, ca urmare a participării lor în programul Eco Business,
• Derularea proiectului EMAS Easy,
• Analiză inițială de mediu, eco cartografiere și eco star efectuată la IMM-uri,
• Noiembrie 2005 - câștigarea premiului Societății Austriece penru Mediu și Dezvoltare Tehnică (ÖGUT) - Secțiunea Protecția mediului în Europa Centrală, de Est și Sud-Est (www.oegut.at),
• 2 studii de caz publicate în cadrul proiectului ABP al KÖVET- INEM Ungaria (www.kovet.hu).