Fundația pentru Parteneriat

Fondul ONG - Runda I

 

 

 

Lansarea Componentei Dezvoltare Durabilă din cadrul Fondului ONG

 

Fundația pentru Parteneriat publică Ghidul și anexele specifice Componentei DEZVOLTARE DURABILĂ, în cadrul Rundei 1 a Fondului ONG, parte a Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Obiectivul general al Componentei DEZVOLTARE DURABILĂ este sprijinirea dezvoltării durabile și îmbunătățirea stării mediului în România, prin contribuția ONG-urilor și prin participare publică. Această Componentă va sprijini proiecte care se încadrează în următoarele domenii principale de interes: schimbările climatice, protecția biodiversității și peisajului, ecoturism, activități de advocacy și watchdog de mediu / conștientizare ecologică și participare publică sporită în luarea deciziilor de mediu, educație ecologică.

Suma totală alocată pentru această Componentă în cadrul primei runde de Apeluri pentru Cereri de finanțare este de 2.100.000 Euro.

Finanțarea este dedicată organizațiilor neguvernamentale. Mai multe informații cu privire la eligibilitatea solicitantului și partenerilor se regăsesc în Ghidul Solicitanților.

O organizație poate depune, in calitate de Solicitant, un număr maxim de 2 Cereri de finanțare în cadrul Componentei DEZVOLTARE DURABILĂ pentru acest Apel pentru cereri de finanțare, din care numai 1 aplicație pentru Granturi mari.

Termenul de depunere a aplicațiilor este 31 iulie 2013.

Potențialii Solicitanți pot adresa întrebări referitoare la acest Apel pentru Cereri de finanțare prin e-mail, telefon sau fax până la data de 25 iulie 2013 (inclusiv) în atenția: Imola Antal - Manager Program; E-mail: environment@repf.ro; telefon: 0266 310 6780266 310 678; fax: 0266 310 678.

Răspunsurile vor fi transmise până cel mai târziu 29 iulie 2013, iar întrebările care prezintă interes şi pentru alți Solicitanți, împreună cu răspunsurile aferente, vor fi publicate pe pagina de internet a Programului și pe pagina de internet a Fundației pentru Parteneriat.

Pentru a veni în sprijinul potențialilor solicitanți, vor fi organizate 5 sesiuni generale de informare care vor conține informații cu privire la lansarea tuturor celor 5 Componente ale programului de finanțare.

Documentele aferente prezentului Apel pentru Cereri de finanțare pot fi descărcate făcând click pe mapa Descărcare documente (în colțul din dreapta sus al acestei pagini).

 

*****

 

Sprijinul acordat societății civile este una dintre prioritățile cheie ale Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia, așa cum se precizează în Memorandum-ul de Înțelegere cu România privind implementarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014.

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, împreună cu partenerii săi Fundația pentru Parteneriat și Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi este Operatorul Fondului ONG în România, fiind desemnată să implementeze Programul pentru Organizaţii Neguvernamentale.

Obiectivul general al Fondului ONG în România este "sprijinirea dezvoltării societății civile și consolidarea contribuției la justiția socială, democrație și dezvoltare durabilă" și va contribui la obiectivele generale ale Mecanismul Financiar al SEE de a reduce disparitățile economice și sociale în Spațiul Economic European și de a întări relațiile bilaterale între România și statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Programul va contribui la o mai bună guvernare în România prin încurajarea participării active a cetățenilor, printr-o implicare sporită şi eficace a ONG-urilor în dezbaterea pe marginea politicilor publice și prin măsuri specifice precum cele care vizează corupția și statul de drept.  

În cadrul Programului sunt încurajate relațiile bilaterale cu statele donatoare cu scopul de a facilita relaționarea și colaborarea cu entități din statele donatoare, accesul la cunoaștere şi schimb de experiență.

Resursele disponibile sunt alocate pe cinci componente, după cum urmează:

Proiectele finanţate în cadrul Programului trebuie să contribuie la unul sau mai multe dintre următoarele rezultate aşteptate ale Programului:

Propunerile de proiecte sunt încurajate să abordeze următoarele teme orizontale ale Programului: discursul instigator la ură, extremismul și infracțiunile motivate de ură, rasismul și xenofobia, homofobia, antisemitismul, toleranța și înțelegerea multiculturală, populația de etnie romă, hărțuirea sexuală, violența împotriva femeilor și traficul de persoane.

Toate proiectele finanțate în cadrul Programului trebuie să respecte următoarele principii:

Fundația pentru Parteneriat este răspunzătoare de implementarea componentei Dezvoltare durabilă în perioada 2013 - 2016.

Bugetul total al acestei componente este de 3.500.000 de euro.