Fundația pentru Parteneriat

Green Entrepreneurship 2 – Dezvoltarea destinațiilor ecoturistice în România

Green Entrepreneurship 2 – Dezvoltarea destinațiilor ecoturistice în România, program derulat în parteneriat de către Romanian - American Foundation şi Fundaţia pentru Parteneriat

Manager de program: Fundația pentru Parteneriat
Partener finanțator: Romanian - American Foundation
Partener strategic: Asociația de Ecoturism din România

Buget: compus din două granturi, în valoare totală de 1.660.000 USD (1.100.000 USD + 560.000 USD) contribuție RAF, 53.000 USD contribuție Fundația pentru Parteneriat și încă 1.795.308 USD contractați de Fundația pentru Parteneriat în granturi în domeniul ecoturismului în regiunile țintă

Perioadă: 64 luni (1 iulie 2014 – 31 octombrie 2019)

Scop
Sprijinirea înființării și a consolidării unei rețele naționale de ecoturism ce va contribui atât la dezvoltarea durabilă la nivel local precum și la protejarea naturii.
O destinație ecoturistică reprezintă o micro-regiune cu avantaje naturale și culturale remarcabile, unde, prin oferirea de experiențe integrate cu un impact minim asupra mediului, turismul sustenabil poate fi gestionat prin agregarea unei rețele de furnizori de servicii de ecoturism complementare sub umbrela aceleași strategii comune de marketing și dezvoltare. Destinația trebuie coordonată de o entitate - o unitate de management a destinațiilor ecoturistice - delegată de către comunitate cu puterea de a coordona și implementa planurile acesteia.

Obiective
• Dezvoltarea procesului de înființare a unei rețele naționale de destinații ecoturistice ce vor întruni criteriile specifice impuse de Autoritatea Națională de Turism;
• Transformarea ecoturismului într-un segment strategic de produse turistice care vor contribui la dezvoltarea sustenabilă a cel puțin 7 micro-regiuni ale României, potrivite pentru astfel de activități;
• Dezvoltarea capacităților necesare de management la nivelul a cel puțin 7 destinații ecoturistice, prin crearea de Unități de Management al Destinațiilor Ecoturistice.


Rezultate obținute

 

Localizarea destinațiilor ecoturistice dezvoltate în cadrul programului