Fundația pentru Parteneriat

Fond ONG 2004 - 2009

FOND ONG

Obiectivul Fondului ONG înființat de Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European este de a consolida societatea civilă din România prin sprijinirea unor proiecte în cinci domenii prioritare: consolidarea democrației, oportunități pentru participarea copiilor și tinerilor la viața comunității, incluziune socială și acces la servicii sociale, protecția mediului, conservarea și valorificarea patrimoniului cultural.

Fondul ONG este parte din sprijinul pe care îl primește România prin intermediul Mecanismului Financiar din partea statelor membre EEA - CEFTA (Zona Europeană a Liberului Schimb): Islanda, Norvegia si Lichtenstein.

Mecanismul Financiar are scopul de a reduce disparitățile între țările din această zona geografică și a le sprijini să participe pe deplin la piața internă comună.

Obiectivul general al Fondului ONG este de a consolida societatea civila din România prin sprijinirea unor proiecte în cinci domenii prioritare:

• consolidarea democrației;
• oportunități pentru participarea copiilor și tinerilor la viața comunității;
• incluziune socială și acces la servicii sociale;
• protecția mediului;
• conservarea și valorificarea patrimoniului cultural.

Administratorii FONDULUI ONG au fost  Fundația pentru Dezvoltarea Societații Civile împreună cu partenerii săi, Fundația pentru Parteneriat și Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice - FDEC România, desemnați în urma unei licitații organizate de Mecanismul Financiar EEA.

Fundația pentru Parteneriat este răspunzătoare de implementarea schemei de granturi mici în cadrul componentei de protecția mediului în perioada 2008 - 2011.

Bugetul total al acestei componente a fost de 400.000 de euro.