Fundația pentru Parteneriat

Fundații Comunitare

FUNDAȚII COMUNITARE


Un program comun al  Asociației pentru Relații Comunitare, al Fundației pentru Parteneriat și al Fundatiei PACT  pentru crerea rețelei de fundații comunitare în România

Programul este finanțat de Trust for Civil Society in CEE, Charles Stewart Mott Foundation și Romanian - American Foundation.
Toţi cei interesaţi de înfiinţarea unei fundaţii comunitare în oraşul lor pot afla informaţii suplimentare de pe site-ul programului: www.fundatiicomunitare.ro sau scriind la adresa: contact@fundatiicomunitare.ro.

Fundațiile comunitare sunt organizații care atrag fonduri din donații de la persoanele fizice și companiile dintr-o anumită arie geografică și care distribuie fondurile atrase către cauze caritabile din aceeași arie geografică, pentru dezvoltarea acesteia.

O fundație comunitară:

• Oferă sprijin activităților caritabile dintr-o anumită zonă, cu scopul de a îmbunătăți calitatea vieții și a mediului în respectiva zonă.
• Atrage în permanență donații de la persoane fizice, companii și instituții din zona respectivă.
• Este un motor al schimbărilor pozitive în comunitatea unde activează.
• Este coordonată de un comitet independent, format din persoane care provin din diferite domenii și sunt reprezentative pentru comunitate.

Rezultatele la zi ale programului

• Prin acest program până acum fundaţiile comunitare au fost sprijinite cu 6 start-up grant-uri, 3 granturi de suport general, 1 finanţare tip „challange grant" şi 7 burse de studii în funcţie de stadiul lor de dezvoltare şi de necesitate.
• 17% din populaţia ţării are acces la o fundaţie comunitară;
• S-au înregistrat 2 fundaţii comunitare în judeţele Alba şi Covasna în 2010 şi încă 2 în Bucureşti şi Mureş în 2011; un alt grup de iniţiativă şi-a finalizat activităţile de strângere de fonduri (fundraising) din comunitatea locală şi este gata să se înregistreze ca şi Fundaţia Comunitară în Iaşi.
• 2 fundaţii comunitare continuă să-şi extindă rolurile în Cluj Napoca şi Odorheiu Secuiesc (incluzând înfiinţarea fondului Cristuru Secuiesc, bazată pe iniţiativă locală şi leadership)
• În perioada 2009 - 2011 fundaţiile comunitare şi grupurile de iniţiativă au acordat finanţări în valoare de 370.000 USD pentru peste 330 de micro-finanţări.
• În decursul anului 2010 au donat sau au contribuit direct 5600 de persoane (cumpărând bilete de intrare la evenimente, folosind cardurile comunitare) la activităţile fundaţiilor comunitare. În 2011 acest număr a crescut la 15.700. Tot în 2011, peste 270 de companii au sprijinit fundaţiile comunitare.
• 300 de voluntari au participat în activităţile de strângere de fonduri (fundraising), acordări de granturi sau şi-au însumat rol de leader în 8 comunităţi; peste 50 dintre ei sunt implicaţi în consiliile de conducere/poziţii viitoare în consilii de conducere.
• S-au adoptat standardele mişcării fundaţiilor comunitare în România şi s-au făcut progrese privind proiectarea unui sistem pentru colectarea sistematică de informaţii cu privire la faptele, cifrele şi schimbările survenite în cadrul mişcării.
• 27 de comunităţi au îmbrăţişat ideea de a construi o fundaţie comunitară, ca rezultat al campaniei de informare a programului.
• Noi grupuri de iniţiativă, fundaţii comunitare existente şi parteneri ai programului au învăţat din experienţa fundaţiilor comunitare din Marea Britanie.