Versiunea română Magyar verzió English
Pagina principală
Despre noi
Programe
Publicaţii
Media
Contact
 
Programe
Fondul Participarea Societătii Civile (Fonduri Elvetiene) - Runda 2
Data limită: 19 martie 2015, 17:00 ora locală

 

Fondul Tematic pentru Participarea Societății Civile

Schema de grant pentru ONG-uri

Cererea de propuneri de proiecte - Runda 2, 15 ianuarie 2015

 

Corrigendum Schema de grant pentru ONG-uri, Runda 2 - Anexa II Bugetul proiectului

Pentru Cererea de propuneri de proiecte din cadrul rundei a 2-a  a Schemei de grant pentru ONG-uri, potenţialii solicitanţi care au descărcat documentaţia aferentă înainte de data de 5 februarie 2015, inclusiv, sunt rugaţi să utilizeze versiunea corectată a Anexei II - Bugetul proiectului care este disponibilă pentru descărcare în mapa "Descărcare documente".

Toate celelalte documente rămân nemodificate.

*  *  *

 

Scopul Fondului Tematic pentru Participarea Societății Civile este de a promova contribuția organizațiilor societății civile ca actori importanți pentru dezvoltare și participare.

OBIECTIVELE GENERALE ALE SCHEMEI DE GRANT PENTRU ONG-URI:

 • consolidarea ONG-urilor românești și susținerea participării lor active în procesul formulării de politici, atât în calitate de expresie a societății civile, cât și ca furnizor de servicii; și
 • promovarea activităților organizațiilor societății civile care abordează cu precădere aspecte legate de mediu și furnizarea de servicii sociale, contribuind totodată la întărirea capacității lor organizaționale.

COMPONENTELE VIZATE DE CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE:

 • Componenta Social, cu o alocare financiară de 4.079.875 CHF
 • Componenta Mediu, cu o alocare financiară de 1.000.000 CHF

CINE ADMINISTREAZĂ PREZENTUL FOND TEMATIC:

Organismul Intermediar Elvețian pentru administrarea Fondului Tematic pentru Participarea Societății Civile este un consorțiu format din

În cadrul prezentei scheme de grant, Componenta Social este administrată de către FDSC, iar Componenta Mediu de către FP.

CINE POATE SOLICITA FINANȚARE:

 • organizații neguvernamentale și nonprofit, înființate legal și cu sediul în România, organizate și conduse conform legislației românești în vigoare cu privire la organizațiile neguvernamentale

Solicitanții pot acționa individual sau în parteneriat cu alte organizații din România și/sau Elveția.

CINE POATE FI PARTENER:

Parteneri români pot fi:

 • organizații neguvernamentale și nonprofit,
 • universități, alte instituții de educație sau institute de cercetare, cu profil nonprofit,
 • autorități publice locale și centrale, instituții/agenții publice, servicii guvernamentale deconcentrate de la nivel local,
 • unități administrativ-teritoriale.

Parteneri elvețieni pot fi:

 • organizații nonprofit și neguvernamentale, înregistrate conform legislației în vigoare în această țară.

VALOAREA FINANȚĂRII NERAMBURSABILE:

 • granturi mici (pentru ambele Componente): 10.000 CHF - 75.000 CHF
 • granturi mari (exclusiv pentru Componenta Social): 75.001 CHF - 250.000 CHF

DURATA PROIECTELOR:

Durata unui proiect poate fi de minimum 12 luni și maximum 24 luni.

CÂTE PROIECTE SE POT DEPUNE DE CĂTRE UN SOLICITANT:

Un solicitant poate depune maximum 2 (două) proiecte în cadrul prezentei Cereri de propuneri de proiecte, din care maximum 1 (unul) pentru granturi mari.

Organizațiile care sunt/au fost Agenții Executive în cadrul primei runde a Schemei de grant pentru ONG-uri, pot depune ca și aplicați, 1 (un) proiect și doar pentru granturi mici, pe una din componentele Social / Mediu.

UNDE SE DEPUN CERERILE DE FINANȚARE:

Cererile de finanțare vor fi completate online pe platforma www.finantare.fdsc.ro.

CARE ESTE TERMENUL LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA CERERILOR DE FINANȚARE:

Termenul limită pentru completarea cererilor de finanțare online pentru ambele componente este 19 martie 2015,  17:00 ora locală.

PÂNĂ CÂND SE POT ADRESA ÎNTREBĂRI:

Pot fi trimise întrebări prin e-mail sau fax, la următoarele adrese, nu mai târziu de 13 martie 2015:

Răspunsurile vor fi transmise cel mai târziu până pe data de 17 martie 2015.

Descărcarea  Ghidului solicitanților și a documentelor de aplicare se poate face făcând click pe mapa:   Descărcare documente (în colțul din dreapta sus al prezentei pagini).

 

                  


<< Înapoi


Despre noi   Programe Publicaţii Media Contact
Hartă site
Istoric
Misiune / obiective
Conducerea fundaţiei
Echipa
Premii
Rapoarte anuale
Membră EP
Statistici finanţări
Strângere de fonduri
Finanţatorii noştri
Parteneri
Programe în desfăşurare
Programe finalizate
Cărţi
Broşuri
Apariţii în presă
Parteneri media
Comunicate de presă
Date de contact
Message box
Vizitatori: 5571123