Versiunea română Magyar verzió English
Pagina principală
Despre noi
Programe
Publicaţii
Media
Contact
 
Programe
Active Citizens Fund - Apel #3
Data limită: 11 Martie 2020

 

Data publicării: 19.12.2019

Data deschiderii procesului de aplicare: 09.01.2020

Proces de aplicare exclusiv prin intermediul platformei online www.finantaripublice.fdsc.ro

 

 Programul Active Citizens Fund în România este parte integrantă a Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Obiectivele generale ale Programului constau în consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile. ACF România va urmări dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului, consolidând în același timp relațiile bilaterale cu organizații din Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia). Programul are o alocare totală de 46.000.000 Euro.

Obiectivul general al Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021 este să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale şi la consolidarea relaţiilor bilaterale între cele 15 State Beneficiare şi Statele Donatoare.

Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru  Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene.

 

Apel #3 - Activism civic și advocacy

Runda 1

 

Obiectivul acestui Apel este sprijinirea activităților de tip watchdog, monitorizare și advocacy la nivel local și central.

Apelul este lansat în cadrul Outcome-ului 1 de Program - Cultura democratică și conștientizarea civică consolidate și acoperă două domenii sprijinite de Active Citizens Fund România, respectiv „Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență" şi „Mediu și schimbări climatice".

Aplicanți eligibili sunt exclusiv organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înfiinţate legal în România.

Rata de finanțare poate fi de până la 90% din costurile totale eligibile ale proiectului.

TIPURI DE GRANTURI 

GRANTURI MEDII

GRANTURI MARI

GRANTURI STRATEGICE

50.001 - 100.000 Euro

100.001 - 250.000 Euro

100.001 - 250.000 Euro

DATA LIMITĂ DEPUNERE PROIECTE

11 Martie 2020; 16.00 (ora României)

ALOCARE FINANCIARĂ

4.900.000 Euro

2.800.000 Euro

ALOCARE SPECIALĂ

3.500.000 Euro pentru mediu și schimbări climatice

 

PROIECTE ELIGIBILE

GRANTURI MEDII ȘI MARI

GRANTURI STRATEGICE

Sunt sprijinite măsurile de stimulare a implicării cetățenilor  în activități de tip watchdog, monitorizare și advocacy desfășurate de ONG-uri.

Sunt, de asemenea, sprijinite proiecte care permit cetățenilor să devină mai activi și mai responsabili în influențarea politicilor, în susținerea principiilor statului de drept, în a acționa și raporta încălcarea drepturilor civice, în a identifica și raporta corupția, în a identifica și a semnala știrile false, în a respecta libertatea de exprimare sau în a aborda schimbările climatice.

Sunt puternic încurajate parteneriatele cu alte ONG-uri active în același sau în domenii de activitate complementare, active la nivel local, precum și cu alți stakeholderi.

Protecția mediului și schimbările climatice vor fi sprijinite doar ca parte a măsurilor de promovare a participării civice, advocacy, inovare socială și cetățenie activă.

Rețelele/ Coalițiile/ Platformele sunt sprijinite în implementarea strategiilor pe termen lung în domeniile relevante de activitate.

Proiectele susținute trebuie să includă obligatoriu rezultate în următoarele două direcții:

  • Schimbări de sistem/ menținerea status quo-ului în domenii relevante de activitate - în urmărirea acțiunilor de tip advocacy/ monitorizare la nivel regional sau național, implicarea în elaborarea politicilor publice, în monitorizarea instituțiilor publice, în dezvoltarea dialogului și a relațiilor permanente cu autorități și alți stakeholderi

și

  • Dezvoltarea capacității - consolidarea eficienței organizaționale (capacității interne) pentru a servi mai bine interesele beneficiarilor/comunităţii, membrilor și publicului larg.

 

Este necesar şi obligatoriu să fie citit Ghidul Solicitanţilor care cuprinde informaţii specifice pentru pregătirea Cererilor de finanţare şi regulile acestui Apel (inclusiv eligibilitatea solicitanţilor, parteneri, proiecte).

 

 

Proiecte admise pentru a intra în etapa evaluării tehnice și financiare - Apel #3 - Granturi medii / mari / strategice

 


<< Înapoi


Despre noi   Programe Publicaţii Media Contact
Hartă site
Istoric
Misiune / obiective
Conducerea fundaţiei
Echipa
Premii
Rapoarte anuale
Membră EP
Statistici finanţări
Strângere de fonduri
Finanţatorii noştri
Parteneri
Programe în desfăşurare
Programe finalizate
Cărţi
Broşuri
Apariţii în presă
Parteneri media
Comunicate de presă
Date de contact
Message box
Vizitatori: 5571040